jueves, 25 de abril de 2013

CERTIFICAT D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN ELS EDIFICIS

 
 A partir del proper 1 de Juny  tots els contractes de compravenda o lloguer d’immobles, hauran d'anar acompanyats d'un certificat d'eficiència energètica.

 
Què és el certificat d'eficiència energètica?


És un document que pretén mostrar d'una manera comprensible per als usuaris i compradors d’immobles el comportament energètic dels edificis.

Es tracta d'un distintiu equiparable al que ja porten els electrodomèstics, que classifica l'eficiència energètica des de l’A, la més eficient, fins la G, la menys eficient.

 
Per a què serveix?

Serveix d'informació per a futurs usuaris o compradors de la demanda energètica de l’edifici, que es veu reflexada en el consum de gas, llum i aigua. Quan més eficient siga un immoble menor serà el consum d'energia que necessitarà per satisfer les condicions de benestar i menor serà la factura energètica a finals de mes.

El certificat d'eficiència energètica també incorporarà algunes recomanacions per a reduir el consum energètic i millorar en l'escala de classificació energètica. Però, cal recordar, que els propietaris no estan obligats a fer millores per obtindre una millor qualificació energètica, únicament estan obligats a informar als futurs compradors o inquilins de la demanda energètica mitjançant la possessió del certificat.

 
Quins immobles necessitaran certificació?
 
Tots els immobles construïts abans de 2007, perque els construïts després d’aquesta data ja tenen el certificat incorporat al projecte.

 
Quina caducitat té?

El certificat d'eficiència energètica i la seua etiqueta corresponent tenen una validesa de 10 anys. Passats els 10 anys el propietari que vulga posar a en venda o lloguer un immoble haurà de renovar el seu certificat.

 
Qui pot  realitzar un certificat?

El certificat ha de estar realitzat per un tècnic competent, que estiga en possessió de la titulació acadèmica i professional habilitant per a la realització de projectes d'edificació, açò és Arquitecte o Arquitecte Tècnic.

 
Com es realitza la certificació energètica?

El tècnic competent visitarà l’immoble recopilant dades i analitzant els sistemes constructius, superfícies, materials, etc. Després amb les dades obtenides i mitjançant una serie de càlculs establerts pel Ministeri d'Indústria s'obté el grau d'eficiència energètica.


Sol·licite el seu pressupost per a obtenir el Certificat d'Eficiència Energètica ací o en el correu: info@emcarquitectura.es
 
 
 
 
 

No hay comentarios:

Publicar un comentario